El conte “I tú, què menges?” és el primer volum d’una colleció de llibres que complementa la història del videojoc principal. En aquesta ocasió Hero intenta ajudar a una ovelleta afamada a trovar menjar per ella. Ho aconseguirà amb la ajuda dels seus amics?

El conte està destinat a fomentar l’hàbit de lectura dels nens i de fomentar valors com la solidaritat i el companyarisme. També ajuda als més petits a iniciarse en conceptes nous, com la diferència entre els diferents hàbits alimentaris dels animals. A més a més, el llibre inclou un joc de parelles recordable que serveix per fomentar la memòria.

Ja et pots descarregar la versió digital gratuïta a Google Play!

Empatia

Habilitat cognitiva d’una persona per comprendre l’univers emocional d’una altra.<br />

Llenguatge

Permet recordar de manera automàtica la relació entre una paraula i un significat, relacionar-los amb objectes del món exterior i elaborar connexions entre ells.

Memòria

Procés psicològic que permet aprendre nova informació, emmagatzemar-la i recuperar-la quan es necessita.

Atenció sostinguda

Capacitat de mantenir un focus d’atenció concret el temps suficient resistint les distraccions i la fatiga.

Comprensió lectora

Capacitat d’entendre el que es llegeix, tant en referència al significat de les paraules que formen un text com amb respecte a la comprensió global d’un escrit.<br />